Firdaposten

Firdaposten sin forhåpentlegvis vekevise podcast med godt humør og frisk bris. Episode 1

October 11, 2019

Arne Hjorth Johansen, Fredrik Helland og Maren Avsnes Klakegg er happy etter å ha laga podcast med godt humør, liten substans og svært lite faktaorientert.

Play this podcast on Podbean App